Vtape
Sản phẩm: 73

Thông tin thương hiệu

Vtape là thương hiệu băng keo dán, keo với các dòng sản phẩm chính như băng keo dán thùng, băng keo điện, băng keo 2 mặt, băng keo và các loại băng keo dán dính thông dụng khác.