VITLAB là thương hiệu sản xuất thiết bị xử lý chất lỏng, thiết bị phòng thí nghiệm với sản phẩm đa dạng, phong phú. phạm vi sản phẩm của VITLAB được chia thành các ứng dụng sau: đo lường khối lượng , và lưu trữ , làm đầy và bơm lại , xử lý, tách, nồng độ.

Những dòng sản phẩm chính của VITLAB: Đầu típ cho pipet,  micropipettes,  cốc,  ca nhựa,  ống đong,  phễudụng cụ thí nghiệm khác,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Cốc nhựa pp, vạch xanh 150ml 609081Cá từ dạng tròn, thanh khuấy từ đa giác, 6x25mm, ptfe 301997Ca nhựa pp, vạch nổi, xanh 250ml 440081Bình tam giác nhựa 50ml có nắp vặn 66695,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu VITLAB ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của VITLAB tại Việt Nam

VITLAB là thương hiệu sản xuất thiết bị xử lý chất lỏng, thiết bị phòng thí nghiệm với sản phẩm đa dạng, phong phú. phạm vi sản phẩm của VITLAB được chia thành các ứng dụng sau: đo lường khối lượng , và lưu trữ , làm đầy và bơm lại , xử lý, tách, nồng độ.

Những dòng sản phẩm chính của VITLAB: Đầu típ cho pipet,  micropipettes,  cốc,  ca nhựa,  ống đong,  phễudụng cụ thí nghiệm khác,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Cốc nhựa pp, vạch xanh 150ml 609081Cá từ dạng tròn, thanh khuấy từ đa giác, 6x25mm, ptfe 301997Ca nhựa pp, vạch nổi, xanh 250ml 440081Bình tam giác nhựa 50ml có nắp vặn 66695,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu VITLAB ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của VITLAB tại Việt Nam