Được thành lập vào năm 1950, TECLOCK đã cung cấp cho khách hàng của khoảng 70 quốc gia trên thế giới bao gồm Nhật Bản với công cụ đo lường chính xác của thương hiệu TECLOCK. TECLOCK đã đạt được chứng nhận ISO 9001 vào năm 1997 với hệ thống chất lượng cao không chỉ cho các sản phẩm mà còn dịch vụ sau bán hàng.
 
Các dòng sản phẩm chính của TECLOCK: Dial indicator, Lever test, Thickness gauge, Depth gauge, Caliper gauge, Bore gauge micro-hole test,...
 
 
Bạn cần mua các sản phẩm thương hiệu TECLOCK ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của TECLOCK tại Việt Nam

Được thành lập vào năm 1950, TECLOCK đã cung cấp cho khách hàng của khoảng 70 quốc gia trên thế giới bao gồm Nhật Bản với công cụ đo lường chính xác của thương hiệu TECLOCK. TECLOCK đã đạt được chứng nhận ISO 9001 vào năm 1997 với hệ thống chất lượng cao không chỉ cho các sản phẩm mà còn dịch vụ sau bán hàng.
 
Các dòng sản phẩm chính của TECLOCK: Dial indicator, Lever test, Thickness gauge, Depth gauge, Caliper gauge, Bore gauge micro-hole test,...
 
 
Bạn cần mua các sản phẩm thương hiệu TECLOCK ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của TECLOCK tại Việt Nam