ROCKET là một thương hiệu đẳng cấp thế giới được sản xuất bởi Global Battery Co. Ltd. Hàn Quốc (trước đây gọi là Global & Yuasa Battery Co. Ltd), được thành lập vào năm 1952. Nó đã tham gia vào một hiệp hội vốn & công nghệ với Tập đoàn Yuasa của Nhật Bản , một nhà sản xuất pin nổi tiếng thế giới.

Các mẫu sản phẩm phổ biến của ROCKET như: Ắc quy khô SMF 54316 Din 43 12V 43AhẮc quy khô DIN44 54459 (44Ah)Ắc quy khô SMF N150 (150Ah),...

Bạn cần mua bình ắc quy, pin sạc của ROCKET, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của ROCKET tại Việt Nam

ROCKET là một thương hiệu đẳng cấp thế giới được sản xuất bởi Global Battery Co. Ltd. Hàn Quốc (trước đây gọi là Global & Yuasa Battery Co. Ltd), được thành lập vào năm 1952. Nó đã tham gia vào một hiệp hội vốn & công nghệ với Tập đoàn Yuasa của Nhật Bản , một nhà sản xuất pin nổi tiếng thế giới.

Các mẫu sản phẩm phổ biến của ROCKET như: Ắc quy khô SMF 54316 Din 43 12V 43AhẮc quy khô DIN44 54459 (44Ah)Ắc quy khô SMF N150 (150Ah),...

Bạn cần mua bình ắc quy, pin sạc của ROCKET, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của ROCKET tại Việt Nam