OTSUKA
Sản phẩm: 178

Thông tin thương hiệu

Otsuka là nhà sản xuất kính lúp nổi tiếng của Nhật Bản và Thế Giới.

Các dòng chính của hãng bao gồm: Kính lúp để bàn SKKB, Kính lúp kẹp bàn SKKL, SKKF , O-light F,  O-Light III,  wide series,  ENV Series,  O - LIGHT III - LED Series, SKKL Series,  ENVL Series,  LSK Series/ LSKs Series,  LEKs - WIDE Series,  LEK - WIDE Series,  SKK Series / ENV-CL Series,  OSL Series / WIDE Series, BORELOUPE Series / O-LIGHT Series, NEOLinght Series, BARLIGHT Series...

Bạn muốn tìm sản phẩm Otsuka ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các kính lúp của Otsuka tại Việt Nam