Omega
Sản phẩm: 32

Thông tin thương hiệu

Omega Engineering là một phần của Spectris plc, nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị và điều khiển nâng cao năng suất.

Các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của công ty giúp khách hàng cải thiện chất lượng và hiệu suất sản phẩm, cải thiện quy trình sản xuất cốt lõi, giảm thời gian ngừng hoạt động và lãng phí và giảm thời gian đưa ra thị trường. Cơ sở khách hàng toàn cầu của nó trải rộng trên một loạt các thị trường người dùng cuối. Bốn phân khúc kinh doanh phản ánh các ứng dụng và ngành công nghiệp mà nó phục vụ: Phân tích Vật liệu, Thử nghiệm và Đo lường, Thiết bị nội tuyến và Kiểm soát Công nghiệp.


Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Omega ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Omega tại Việt Nam