Trong lĩnh vực hệ thống điện, LS đang nỗ lực hết mình để mở rộng thị phần toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, Trung Đông và Đông Nam Á, trong khi trong lĩnh vực tự động hóa, Thiết bị điện LS đang thâm nhập thị trường toàn cầu bằng cách đảm bảo các công nghệ đẳng cấp thế giới.

Những dòng sản phẩm chính của LS: Thiết bị điện LS, CB LS, Cầu Dao Tép MCB LS, Cầu Dao RCBO, Khởi Động Từ LS, Rờ Le Nhiệt LS

Các sản phẩm nổi bật như: Bộ chuyển đổi ac-dc 30K3AKhởi động từ 32a 220v MC-32A 220VBộ mã hóa vòng quay 5-24v H40-8-1024VLKhởi động từ 32a 220v MC-32A 220V,..

Bạn cần mua thiết bị điện hay tự động hóa của LS ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối thiết bị LS tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hệ thống điện, LS đang nỗ lực hết mình để mở rộng thị phần toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, Trung Đông và Đông Nam Á, trong khi trong lĩnh vực tự động hóa, Thiết bị điện LS đang thâm nhập thị trường toàn cầu bằng cách đảm bảo các công nghệ đẳng cấp thế giới.

Những dòng sản phẩm chính của LS: Thiết bị điện LS, CB LS, Cầu Dao Tép MCB LS, Cầu Dao RCBO, Khởi Động Từ LS, Rờ Le Nhiệt LS

Các sản phẩm nổi bật như: Bộ chuyển đổi ac-dc 30K3AKhởi động từ 32a 220v MC-32A 220VBộ mã hóa vòng quay 5-24v H40-8-1024VLKhởi động từ 32a 220v MC-32A 220V,..

Bạn cần mua thiết bị điện hay tự động hóa của LS ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối thiết bị LS tại Việt Nam.