Kartell
Sản phẩm: 27

Thông tin thương hiệu

Kartell, được thành lập vào năm 1949, là một trong những công ty đầu tiên ở châu Âu bắt đầu biến đổi vật liệu nhựa và sử dụng chúng để tạo và sản xuất đồ nội thất thiết kế, trang trí đồ vật và phụ kiện gia đình. Trong 60 năm qua, mục tiêu chính của Kartell là lấy các khía cạnh công nghệ và công nghiệp của nhựa - một sự cân nhắc cần thiết trong môi trường kinh tế và xã hội ngày nay - và kết hợp chúng với một phương pháp văn hóa và thẩm mỹ. Theo nghĩa này, Kartell đã nổi lên như một nhà đổi mới thực sự giữa các công ty Ý và quốc tế. Vào cuối những năm 1950, sự phát triển công nghệ này đã dẫn đến sự ra đời của Phòng thí nghiệm, một bộ phận của Kartell chuyên cung cấp các sản phẩm dành riêng cho thị trường phòng thí nghiệm.
Kartell được cấp chứng nhận ISO 9001 vào năm 1996, và sẽ tiếp tục là động lực của nó trong tương lai.Bạn muốn tìm thiết bị phòng thí nghiệm của Kartell, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Kartell tại Việt Nam