ISOLAB là một công ty sản xuất thiết bị thí nghiệm chất lượng cao, luôn quan tâm về sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ cũng như duy trì thế mạnh của công ty trong suốt thời gian dài. Những sản phẩm của ISOLAB thường được dùng cho công việc hàng ngày trong các trường đại học, các tổ chức, các phòng thí nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng trong các ngành công nghiệp 

Những dòng sản phẩm của ISOLAB: Pipet, pipettesBuret, burettes,  Cốc, ca nhựa,  hộp đựng dụng cụđĩa thí nghiệmống đong...

Một số sản phẩm cụ thể như: Bình tam giác miệng hẹp 500ml 027.01.500Bình tam giác miệng hẹp 1000ml 027.01.901Buret tự động trắng 10ml 019.01.010Giá đỡ pipet hình trụ tròn 94 lỗ 022.01.001,..

Bạn muốn tìm sản phẩm ISOLAB ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các dụng cụ phòng thí nghiệm của ISOLAB tại Việt Nam.

ISOLAB là một công ty sản xuất thiết bị thí nghiệm chất lượng cao, luôn quan tâm về sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ cũng như duy trì thế mạnh của công ty trong suốt thời gian dài. Những sản phẩm của ISOLAB thường được dùng cho công việc hàng ngày trong các trường đại học, các tổ chức, các phòng thí nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng trong các ngành công nghiệp 

Những dòng sản phẩm của ISOLAB: Pipet, pipettesBuret, burettes,  Cốc, ca nhựa,  hộp đựng dụng cụđĩa thí nghiệmống đong...

Một số sản phẩm cụ thể như: Bình tam giác miệng hẹp 500ml 027.01.500Bình tam giác miệng hẹp 1000ml 027.01.901Buret tự động trắng 10ml 019.01.010Giá đỡ pipet hình trụ tròn 94 lỗ 022.01.001,..

Bạn muốn tìm sản phẩm ISOLAB ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các dụng cụ phòng thí nghiệm của ISOLAB tại Việt Nam.