Imada Inc cung cấp thiết bị đo lực, đồng hồ đo lực liên quan đến một loạt các ngành công nghiệp - hàng không vũ trụ, ô tô, y tế, điện tử, thực phẩm và đồ uống, bao bì, thiết bị xây dựng... Những sản phẩm của thương hiệu này thường có chất lượng cao với giá cả phải chăng.

Những dòng sản phẩm chính của Imada: Push-pull tester,  Digital force gauge,  Load stand,  Digital torque checker...

Một số sản phẩm nổi bật như: Thiết bị đo lực kéo đẩy điện tử 200n DS2-200NThiết bị đo lực kéo đẩy đồng hồ cơ 500n FB-500NThiết bị đo lực kéo đẩy điện tử 200n ZTS-200NThiết bị đo lực kéo đẩy đồng hồ cơ 50kgf FB-50K,...

Bạn muốn tìm sản phẩm Imada ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị đo lực, đồng hồ đo lực... của Imada tại Việt Nam.

Imada Inc cung cấp thiết bị đo lực, đồng hồ đo lực liên quan đến một loạt các ngành công nghiệp - hàng không vũ trụ, ô tô, y tế, điện tử, thực phẩm và đồ uống, bao bì, thiết bị xây dựng... Những sản phẩm của thương hiệu này thường có chất lượng cao với giá cả phải chăng.

Những dòng sản phẩm chính của Imada: Push-pull tester,  Digital force gauge,  Load stand,  Digital torque checker...

Một số sản phẩm nổi bật như: Thiết bị đo lực kéo đẩy điện tử 200n DS2-200NThiết bị đo lực kéo đẩy đồng hồ cơ 500n FB-500NThiết bị đo lực kéo đẩy điện tử 200n ZTS-200NThiết bị đo lực kéo đẩy đồng hồ cơ 50kgf FB-50K,...

Bạn muốn tìm sản phẩm Imada ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị đo lực, đồng hồ đo lực... của Imada tại Việt Nam.