HIOKI
Sản phẩm: 166

Thông tin thương hiệu

HIOKI là dụng cụ đo điện hỗ trợ cho các ngành công nghiệp, những dụng cụ ấy đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứ, phát triển, sản xuất, bảo trì. Thương hiệu này đóng góp không nhỏ với sự phát triển của xã hội cũng như sự tiến bộ của công nghệ của thời đại.

HIOKI bao gồm bốn nhóm sản phẩm: thiết bị tự động đo, thiết bị ghi dữ liệu, dụng cụ đo điện tử, và các công cụ lĩnh vực đo lường. Nói chung, các sản phẩm này được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp và các lĩnh vực, từ nghiên cứu và phát triển đến cơ sở và bảo trì thiết bị và dịch vụ.

Những sản phẩm nổi bật của HIOKI như: đồng hồ đo thứ tự phát, thiết bị đo điện trở đất, đồng hồ đo vạn năng, Ampe Kìm Hioki AC...

Bạn muốn tìm sản phẩm HIOKI ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các Thiết bị ghi và phân tích tín hiệu điện, Thiết bị đo công suất và phân tích chất lượng điện...  của HIOKI tại Việt Nam.