HIOKI là dụng cụ đo điện hỗ trợ cho các ngành công nghiệp, những dụng cụ ấy đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo trì. Thương hiệu này đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của xã hội cũng như sự tiến bộ của công nghệ thời đại.

HIOKI bao gồm bốn nhóm sản phẩm: thiết bị tự động đo, thiết bị ghi dữ liệu, thiết bị đo điện tử, và các công cụ lĩnh vực đo lường.

Những sản phẩm nổi bật của HIOKI như: Máy đo lcr im3536, Ampe kìm 3280-10F, Đồng hồ vạn năng DT4252Đầu dò nhiệt độ 9472Ẩm kế tự ghi LR5001,...

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu HIOKI ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của HIOKI tại Việt Nam.

 

 

 

HIOKI là dụng cụ đo điện hỗ trợ cho các ngành công nghiệp, những dụng cụ ấy đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo trì. Thương hiệu này đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của xã hội cũng như sự tiến bộ của công nghệ thời đại.

HIOKI bao gồm bốn nhóm sản phẩm: thiết bị tự động đo, thiết bị ghi dữ liệu, thiết bị đo điện tử, và các công cụ lĩnh vực đo lường.

Những sản phẩm nổi bật của HIOKI như: Máy đo lcr im3536, Ampe kìm 3280-10F, Đồng hồ vạn năng DT4252Đầu dò nhiệt độ 9472Ẩm kế tự ghi LR5001,...

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu HIOKI ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của HIOKI tại Việt Nam.