Năm 1952 công ty HAKKO được thành lập, chuyên sản xuất và bán các công cụ rèn, hàn. Với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ về công nghệ hàn, HAKKO là thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm hàn với các giải pháp đã được chứng minh vượt xa những gì được mong đợi. HAKKO cũng đã đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 14001.

Các dòng sản phẩm của Hakko: Máy cắt và vật tư, Thiết bị đo nhiệt độ, Đo nhiệt độ, độ ẩm, Thiết bị tĩnh điện, cân bằng ion,..

Một số sản phẩm phổ biến như: Mỏ hàn thiếc DC 936Máy hàn mạch điện tử 937Máy đo nhiệt độ mối hàn FG100-01,...

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu HAKKO ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của HAKKO tại Việt Nam

Năm 1952 công ty HAKKO được thành lập, chuyên sản xuất và bán các công cụ rèn, hàn. Với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ về công nghệ hàn, HAKKO là thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm hàn với các giải pháp đã được chứng minh vượt xa những gì được mong đợi. HAKKO cũng đã đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 14001.

Các dòng sản phẩm của Hakko: Máy cắt và vật tư, Thiết bị đo nhiệt độ, Đo nhiệt độ, độ ẩm, Thiết bị tĩnh điện, cân bằng ion,..

Một số sản phẩm phổ biến như: Mỏ hàn thiếc DC 936Máy hàn mạch điện tử 937Máy đo nhiệt độ mối hàn FG100-01,...

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu HAKKO ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của HAKKO tại Việt Nam