ESPEC là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về "phòng thử nghiệm môi trường" hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ tiên tiến. Mạng lưới bán hàng mở rộng đến 45 quốc gia trên toàn thế giới, Espec cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới, cung cấp các giải pháp tổng thể cho việc kiểm tra môi trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.
 
Các dòng sản phẩm chính của ESPEC: Tủ nhiệt độ & độ ẩm, Tủ sốc nhiệt, Tủ sấy,...
 
 
Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu ESPEC ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của ESPEC tại Việt Nam.

ESPEC là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về "phòng thử nghiệm môi trường" hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ tiên tiến. Mạng lưới bán hàng mở rộng đến 45 quốc gia trên toàn thế giới, Espec cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới, cung cấp các giải pháp tổng thể cho việc kiểm tra môi trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.
 
Các dòng sản phẩm chính của ESPEC: Tủ nhiệt độ & độ ẩm, Tủ sốc nhiệt, Tủ sấy,...
 
 
Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu ESPEC ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của ESPEC tại Việt Nam.