Được thành lập ngày 03/1 1/1966, Nhà máy chế tạo đá mài Hải Dương chuyển đổi thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG năm 2003. Trải qua 48 năm Công ty không ngừng phấn đấu và trưởng thành, được người tiêu dùng bình đạt “THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG“ - “NHÃN HIỆU CẠNH TRANH QUÔC GIA" - là đơn vị có uy tín nhất về các sản phầm đá mài, hạt mài tại Việt Nam. 
Công ty có mỏ Bauxit Nhôm trữ lượng 1,5 triệu tấn. Nhà máy luyện chế biến hạt mài Lạng Sơn công suất 20.000 tấn/năm;  xí nghiệp ĐÁ GỐM (chuyên sx đá mài công nghiệp) 3.000 tấn/năm; xí nghiệp ĐÁ NHỰA (chuyên sx đá bavia, đá cắt) công suất 35 triệu sản phẩm/năm; Xí nghiệp TỔ HỢP chuyên sản xuất các sản phẩm từ vải ráp (đá ráp xếp, bánh mài ráp, băng ráp, đá đầu mài) công suất 10 triệu sản phẩm/ năm.
 
 
Bạn cần mua đá mài DAMAHAD, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối đá mài DAMAHAD tại Việt Nam

Được thành lập ngày 03/1 1/1966, Nhà máy chế tạo đá mài Hải Dương chuyển đổi thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG năm 2003. Trải qua 48 năm Công ty không ngừng phấn đấu và trưởng thành, được người tiêu dùng bình đạt “THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG“ - “NHÃN HIỆU CẠNH TRANH QUÔC GIA" - là đơn vị có uy tín nhất về các sản phầm đá mài, hạt mài tại Việt Nam. 
Công ty có mỏ Bauxit Nhôm trữ lượng 1,5 triệu tấn. Nhà máy luyện chế biến hạt mài Lạng Sơn công suất 20.000 tấn/năm;  xí nghiệp ĐÁ GỐM (chuyên sx đá mài công nghiệp) 3.000 tấn/năm; xí nghiệp ĐÁ NHỰA (chuyên sx đá bavia, đá cắt) công suất 35 triệu sản phẩm/năm; Xí nghiệp TỔ HỢP chuyên sản xuất các sản phẩm từ vải ráp (đá ráp xếp, bánh mài ráp, băng ráp, đá đầu mài) công suất 10 triệu sản phẩm/ năm.
 
 
Bạn cần mua đá mài DAMAHAD, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối đá mài DAMAHAD tại Việt Nam