Casio
Sản phẩm: 7

Thông tin thương hiệu

Năm 1946, Casio được thành lập bởi bốn anh em nhà Kashio: Tadao, Toshio, Kazuo và Yukio. 
Được dẫn dắt bởi anh cả thứ hai, Toshio, bốn anh em đã phát triển 14-A, máy tính chạy điện hoàn toàn nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới và thành lập Casio Computer Co., Ltd. , Toshio trong phát triển, Kazuo trong bán hàng và Yukio trong sản xuất. Đảm nhận một vai trò cụ thể và làm việc chặt chẽ để bổ sung cho nhau, hai anh em cùng nhau phát triển công ty mới. nhiệm vụ của họ là cung cấp cho xã hội những giá trị hoàn toàn mới. Bằng cách tích hợp đầy đủ và tận dụng các công nghệ hiện có của họ và hợp tác với các bên ngoài khi cần, linh hoạt cung cấp các nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên tất cả các danh mục và lĩnh vực kinh doanh. Để hiện thực hóa sự đóng góp và sáng tạo của họ, sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm hữu ích cho khách hàng.

 

Bạn cần mua các sản phẩm thương hiệu Casio ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Casio Việt Nam