Buehler được thành lập vào năm 1936 bởi người nhập cư Thụy Sĩ, Adolph I. Buehler, người đã nhìn thấy một nhu cầu sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra quang học cho thép và các ngành công nghiệp ô tô tại miền Trung Tây Hoa Kỳ. Những năm sau, thương hiệu này là thương hiệu hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các công cụ chuẩn bị và phân tích vật liệu, thiết bị, vật tư tiêu hao và các giải pháp ứng dụng.

Các dòng sản phẩm chính của Buehler: máy cắt mẫu, máy đúc mẫu, máy mài - máy đánh bóng, vật liệu tiêu hao...

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Chất đông rắn đúc mẫu nguội hệ acrylic 20-3564Nhựa đúc mẫu nguội hệ acrylic dùng cho phòng thí nghiệm chuẩn bị mẫu 20-3562Vải đánh bóng dùng cho phòng thí nghiệm có đường kính 8 inch (203mm) 40-7218,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Buehler ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Buehler tại Việt Nam

Buehler được thành lập vào năm 1936 bởi người nhập cư Thụy Sĩ, Adolph I. Buehler, người đã nhìn thấy một nhu cầu sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra quang học cho thép và các ngành công nghiệp ô tô tại miền Trung Tây Hoa Kỳ. Những năm sau, thương hiệu này là thương hiệu hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các công cụ chuẩn bị và phân tích vật liệu, thiết bị, vật tư tiêu hao và các giải pháp ứng dụng.

Các dòng sản phẩm chính của Buehler: máy cắt mẫu, máy đúc mẫu, máy mài - máy đánh bóng, vật liệu tiêu hao...

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Chất đông rắn đúc mẫu nguội hệ acrylic 20-3564Nhựa đúc mẫu nguội hệ acrylic dùng cho phòng thí nghiệm chuẩn bị mẫu 20-3562Vải đánh bóng dùng cho phòng thí nghiệm có đường kính 8 inch (203mm) 40-7218,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Buehler ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Buehler tại Việt Nam