Bando Ltd thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1906, là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất dây truyền tải điện.

Các dòng sản phẩm chính của Bando: dây curoa thang, dây đai thang (v belt ), dây curoa răng, dây đai răng,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Dây curoa, dây đai A-53 (A53)Dây curoa, dây đai A-29 (A29)Dây đai đồng bộ hệ inch 285-L-25.4Dây đai đồng bộ hệ inch 525-L-Bando-23,..

Bạn muốn tìm dây đai, dây curoa của Bando tại Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Bando tại Việt Nam.

Bando Ltd thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1906, là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất dây truyền tải điện.

Các dòng sản phẩm chính của Bando: dây curoa thang, dây đai thang (v belt ), dây curoa răng, dây đai răng,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Dây curoa, dây đai A-53 (A53)Dây curoa, dây đai A-29 (A29)Dây đai đồng bộ hệ inch 285-L-25.4Dây đai đồng bộ hệ inch 525-L-Bando-23,..

Bạn muốn tìm dây đai, dây curoa của Bando tại Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Bando tại Việt Nam.