Anritsu
Sản phẩm: 69

Thông tin thương hiệu

Anritsu là nhà sản xuất các dụng cụ đo lường điện tử cũng như những thiết bị thăm dò, nhiệt kế có độ chính xác cao. Anritsu là nhà lãnh đạo trong công nghệ đo lường nhiệt độ và đóng một vai trò tích cực trong việc nâng cao kỹ thuật đo nhiệt độ trong tất cả các ngành công nghiệp. Bạn muốn tìm sản phẩm Anritsu ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các dụng cụ đo lường điện tử của Anritsu tại Việt Nam