Đang tuyển

Chuyên viên mua hàng

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Văn Phòng HCM

Đang tuyển

Chuyên viên kinh doanh dự án (Project Sales)

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Văn Phòng HCM, Văn Phòng HN

Đang tuyển

Trưởng phòng kinh doanh

Vị trí: Trưởng phòng

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Văn Phòng HCM

Đang tuyển

Chuyên viên SEO WEB

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Văn Phòng HCM

Đang tuyển

Nhân viên bán hàng tại văn phòng (Sales admin)

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 4

Nơi làm việc: Văn Phòng HCM, Văn Phòng HN

Đang tuyển

Nhân viên kỹ thuật

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Văn Phòng HN

Đang tuyển

Lập trình viên PHP

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Ho Chi Minh