Phosphorus Oxide P2O5 AR 250g XILONG

Giá: Liên hệ

MNSO4 H2O PA 1.05941.0250 MERCK

Giá: 815,000 đ

Methanol Methanol China

Giá: Liên hệ

Kali cacbonat K2CO3 China

Giá: Liên hệ

Kali florua 1.04994.0250 MERCK

Giá: 1,530,000 đ

Javel 9% 1056142500 MERCK

Giá: 1,315,000 đ

Phèn sắt FeSO₄ * 7H₂O China

Giá: 5,500 đ

Kali Clorua ( KCl ) KCl China

Giá: 91,500 đ

Amoniac NH3 China

Giá: 75,000 đ

Kali florua KF.2H2O China

Giá: 378,000 đ

Amoni hydroxit 22% NH4OH China

Giá: 72,000 đ

Axit sunfuric H2SO4 China

Giá: 90,000 đ

Axit Clohydric HCl China

Giá: 90,000 đ

Kali Iođua ( KI ) 500g China

Giá: 128,000 đ

Acid Clohydric 30% TGCN-20500 Vietnam

Giá: Liên hệ

Balsam Canada Cica Kanto 500g CICA

Giá: 4,305,000 đ

Pepton 1072241000 MERCK

Giá: 6,470,000 đ

Hóa chất NaCl 1064041000 MERCK

Giá: 675,000 đ

329 sản phẩm