Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp Tháp Giải Nhiệt, ChillerTháp giải nhiệt TSC 60RT TASHIN

Giá: 33,210,000 đ

Tháp giải nhiệt TSC 25RT TASHIN

Giá: 18,104,000 đ

Tháp giải nhiệt TSC 20RT TASHIN

Giá: 15,624,000 đ

Tháp giải nhiệt TSC 10RT TASHIN

Giá: 11,250,000 đ

Tháp giải nhiệt LBC-40RT LiangChi

Giá: 28,044,000 đ

Tháp giải nhiệt LBC-30RT LiangChi

Giá: 22,632,000 đ

Tháp giải nhiệt LBC-15RT LiangChi

Giá: 13,640,000 đ

Tháp giải nhiệt LBC-80RT LiangChi

Giá: 53,150,000 đ

8 sản phẩm