Kính lúp có thước 1983-10X PEAK

Giá: 1,390,000 đ

Kính lúp mini 10X có đèn LED và thước đo V2

Giá: Liên hệ

Tấm hiệu chuẩn DILITCS30 Dino-lite

Giá: 1,200,000 đ

Máy đo 2D Nikon MM400/L NIKON

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi OP-MM9001 Metrology

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi OP-ZM1/2/3/4/5/6 Metrology

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi ITM-11X Metrology

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi OP-IM9000 Metrology

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi OP-MM9002 Metrology

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi OP-PM9000 Metrology

Giá: Liên hệ

Kính Hiển Vi OP-FM121 Metrology

Giá: Liên hệ

Đầu Kính Hiển Vi OP-2 Metrology

Giá: Liên hệ

Thân Kính Hiển Vi OP-1 Metrology

Giá: Liên hệ

Đầu Kính Hiển Vi OP-I Metrology

Giá: Liên hệ

Kính hiểm vi soi nổi Metrology OP-SM9000 Metrology

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn 8X SKKL-B 8X OTSUKA

Giá: 14,680,000 đ

Kính lúp kẹp bàn ENVL-F 8X OTSUKA

Giá: 17,850,000 đ

Kính lúp kẹp bàn ENVL-F 3X OTSUKA

Giá: 11,075,000 đ

Bóng đèn TOSHIBA FL20S-W Other

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn SKKL-D 10X OTSUKA

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn SKKL-D 8X OTSUKA

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn SKKL-D 6X OTSUKA

Giá: 11,630,000 đ

Kính lúp để bàn SKKL-D 3X OTSUKA

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn SKKL-D 4X OTSUKA

Giá: 8,690,000 đ

Kính lúp kẹp bàn O-LIGHT F 3X OTSUKA

Giá: 10,900,000 đ

642 sản phẩm