Máy cắt chính xác IsoMet 1000 Buehler

Giá: Liên hệ

Đĩa cắt Abrasive WA-305x1.2 Herzog

Giá: 8,950,000 đ

Giấy mài có dính 36-10-0600 Buehler

Giá: 7,195,000 đ

Giấy mài có dính 36-10-0400 Buehler

Giá: 7,230,000 đ

Giấy mài có dính 36-10-0240 Buehler

Giá: 7,195,000 đ

Bột nhựa đúc nóng màu đỏ 20-3200-080 Buehler

Giá: Liên hệ

Nhựa đúc mẫu nóng 1535 Herzog

Giá: 2,920,000 đ

Giấy nhám có dính Ø120#240 JAPAN

Giá: Liên hệ

Giấy nhám có dính Ø120#150 JAPAN

Giá: Liên hệ

Vải nhám cuộn JB5#150 JAPAN

Giá: Liên hệ

Vải nhám cuộn JB5#240 JAPAN

Giá: Liên hệ

Giấy nhám NSA#320 Fujistar

Giá: Liên hệ

Giấy nhám NSA #240 Fujistar

Giá: Liên hệ

Giấy nhám chống thấm nước No.150 MatTrang

Giá: Liên hệ

Giấy nhám chống thấm nước No.180 MatTrang

Giá: Liên hệ

Giấy nhám chống thấm nước No.100 MatTrang

Giá: Liên hệ

Giấy nhám chống thấm nước No.120 MatTrang

Giá: Liên hệ

Giấy nhám P100 KOVAX

Giá: Liên hệ

Giấy nhám P120 KOVAX

Giá: Liên hệ

Nhựa đúc mẫu nóng màu đen TGCN-1102QXG China

Giá: Liên hệ

324 sản phẩm