Chuyên nghiệp & tận tâmKhay thép 1-4529-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Máy quang phổ ASV11D ASONE

Giá: Liên hệ

Máy lọc nước ZRXQ003JP ASONE

Giá: Liên hệ

Lồng thú SN-798 ASONE

Giá: Liên hệ

Giá đặt ống 2-4351-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Máy sấy TGCN-58 ASONE

Giá: Liên hệ

Bàn thí nghiệm 3-4038-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ thông gió 3-5332-21 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ chứa an toàn 3-1497-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Bàn thí nghiệm 3-5824-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Giấy mài có dính ϕ 300/P800 Herzog

Giá: 5,940,000 đ

Giấy mài có dính Ø200/#1500 Herzog

Giá: 3,720,000 đ

Giấy mài có dính ϕ 200/#180 Herzog

Giá: 3,320,000 đ

Micropipet 2-5433-21 ASONE

Giá: Liên hệ

Đồng Sunphat CuSO4.5H2O Fischer

Giá: 1,152,000 đ

Kali florua KF.2H2O MERCK

Giá: 4,022,000 đ

Đĩa petri 3-1491-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Hóa chất cell test Code 114729 MERCK

Giá: 3,245,000 đ

Giấy mài có dính ϕ 200/#800 Herzog

Giá: 3,320,000 đ

1,831 sản phẩm