Chuyên nghiệp & tận tâmTấm hiệu chuẩn DILITCS30 Dino-lite

Giá: 1,200,000 đ

Kính hiển vi AM7023CT Dino-lite

Giá: 15,050,000 đ

Kính hiển vi AM4113T5X Dino-lite

Giá: Liên hệ

Kinh hiển vi AD3713TB Dino-lite

Giá: 16,450,000 đ

Kính Hiển Vi AM3713TB Dino-lite

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi AM4515T5 Dino-lite

Giá: 16,750,000 đ

79 sản phẩm