Chuyên nghiệp & tận tâmPhosphorus Oxide P2O5 AR 250g XILONG

Giá: Liên hệ

MNSO4 H2O PA 1.05941.0250 MERCK

Giá: 815,000 đ

Canada Balsam 500g JAPAN

Giá: Liên hệ

Pepton 1072241000 MERCK

Giá: Liên hệ

Hóa chất NaCl 1064041000 MERCK

Giá: Liên hệ

Hóa chất PCA 1054630500 MERCK

Giá: Liên hệ

Dung dịch chuẩn pH900 MERCK

Giá: 1,390,000 đ

Dung dịch chuẩn PH 7.00 MERCK

Giá: 592,000 đ

Dung dịch chuẩn PH 4.00 MERCK

Giá: 592,000 đ

Kali florua 1049941000 MERCK

Giá: 3,838,000 đ

Ammonia solution 25% 1054322500 MERCK

Giá: 920,000 đ

Ammonia solution 25% 1054321000 MERCK

Giá: 420,000 đ

Dầu Chống gỉ WD40 USA

Giá: Liên hệ

NaHCO3 AR500(G) China

Giá: 105,000 đ

325 sản phẩm